žudová hudba   "HALÚZKOVCI"
 
Ceny vystúpení a hudobnej produkcie je potrebné dohodnú
vopred  telefonicky, alebo osobne!